×

İnsanlar çok eski çağlardan beri büyünün gücüne inana gelmiştir. İsteklerini gerçekleştirebilmek uğruna büyüye başvurmuşlardır. Bu nedenle büyünün kökenleri çok eskiye dayanır. Kimisinin etkisi kısa sürelidir ve kolayca bozulabilir; fakat çok etkili bir büyüyü bozmak oldukça güçtür. Bu nedenle çok etkili aşk büyüsübozmak için profesyonel bir yardım gerekir.

Büyü uygulanmadan önce büyüyü yapacak kişininsirkeli su ile iyicetemizlenmesi büyününtutması içinönemli bir aşamadır.Büyünün tutması için aşk büyüsü yapılacak kişiye ait saç, kıl, ter veya tırnak örneği gerekir. Bunlar bulunamazsa tarak, toka, saat veya kolye gibi kişisel bir eşyası da kullanılabilir. Yönteme bağlı olarak değişmekle birlikte en etkili, kalıcı ve bozulması zor aşk büyüler büyü yapılacak kişiye ait parçanın toprağa gömülmesi ile uygulanır.

Büyüyü gerçekleştirecek kişinin yönlendirmesine göre uygun ifadeler ile niyet edilir ve büyünün yapılacağı kişiye ait parça veya eşya başka kişilerin ulaşamayacağı bir yere gömülür. Bu sözler çok tesirli olduğu için kadim kitaplara ulaşmak gerekir. Gerçek ve etkili büyülerin bilgisi herkesin ulaşamaması için gizlenir. Büyülerin tutması için belirli vakitlerde uygulanmaları gerekir. Gündüz vakti başkalarının görebileceği bir ortamda yapılmamalı, güneşin batması beklenmelidir.Büyünün dolunayın olduğubirgecedeyapılması gerekir. Peki, büyü nedir?


Büyü Nedir?


Büyü,tabiatındoğal akışınıbir amaç doğrultusundadeğiştirmek adına uygulanan çeşitli ritüellerdir. Büyünün türüne göre değişmekle beraber bu ritüeller kaynağını dini, mistik veya paranormal öğretilerden alabilir. İnsanoğlu var olduğundan beri farklı sebeplerle ve değişik biçimlerde uygulanmıştır.


Aşk Büyüsü Nedir?


Aşk büyüsü en çok bilinen ve uygulanan büyülerden birisidir.Çoğunlukla aşkına karşılık bulamayan insanlar tarafından aşık olunankişiye yapılır.İki insanın birbirine aşık olması için üçüncül kişilerin büyüye başvurduğu durumlar da görülür. Aşk büyüsü çok kuvvetli bir büyü olması dolayısıyla geri dönüşü zor durumlara sebep olabilir. Peki, aşk büyüsü kimlere yapılır?


Aşk Büyüsü KimlereYapılır?


Aşk büyüsü birine aşık olması istenen her kişiye yapılabilir; ancak her insanın büyüye karşı direnci farklılık gösterir. Kimi insanlara büyü daha çabuk tesir edebilirken kimilerinde büyünün tekrarlanması veya güçlendirilmesi gerekebilir.Ayrıca büyünün türüne göre de kişi üzerindeki tesiri değişkenlik gösterir.


Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir?


Etkili bir aşk büyüsü yapılmış kişide büyünün etkileri belirgin bir biçimde gözlemlenir.Büyü yapılmadan önceki haline göre tavır ve davranışlarında belirgin farklılıklar görülür.Başlarda dalgın ve düşünceli bir hale bürünür. Uyku düzeni bozulabilir ve rüyalarında sıklıkla aşık edildiği kişiyi görmeye başlar.

Bakışları ve konuşmalarıile aşık olması istenen kişiye karşıdaha önce göstermediği kadaryoğun bir alaka gösterir.O kişiye karşı şiddetli bir arzu ve tutku beslediği beden dilinden açıkça anlaşılır.Hareketleridaha dürtüsel ve coşkuludur. Sürekli o kişiyle irtibat kurmaya çalışır.


Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur?


Aşk büyüsünü bozabilmek için öncelikle ne tür bir büyü uygulandığı bilinmelidir. Birçok çeşit büyü yapma yöntemi vardır vebuna bağlı olarakher biri farklı yollarla bozulur. Bir büyüyü nasıl bozacağınız o büyünün gücüne göre de değişkenlik gösterir. Zayıf büyülerdahakolay ve çabukbir şekildebozulabilirken çok etkili büyüleri bozmak zor ve zaman alıcıdır.

Eğer büyü, yapıldığı kişinin kişisel bir eşyası kullanılarak gerçekleştirilmişse o eşyaya ulaşılmasıgerekir. Büyünün bozulmasını sağlayacak ifadelersesli bir şekilde tekrarlanırken aynı esnada eşyanınyakılması gerekir.Yakılan eşyanın külleri bir yaprağa sarılarak tekrar çıkarıldığı yere gömülmelidir.Bu işlem dolunayın olduğu bir gecede gerçekleştirilmelidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2021